Het FIOM vermeld dat er 496 kinderen zijn geadopteerd uit Bangladesh, waarvan er momenteel 117 contact onderhouden in een speciale groep op Facebook.

Vorig jaar kwam Gaby Bekink in contact met Kana Verheul. Kana is geadopteerd uit Bangladesh en al snel begonnen zij te praten over onduidelijkheden in het achtergrondverhaal van veel geadopteerde Bengalen. Het contact is gebleven en Gaby kent inmiddels de verhalen achter de adopties die destijds werden gedaan vanuit Bangladesh naar Nederland. Dus ook de verhalen van biologische broers en zussen die in Nederland terecht zijn gekomen, maar dat niet van elkaar weten…

Hierdoor kwamen zij op het idee om een uitzending van DNA Onbekend te wijden aan mogelijke verwantschap binnen deze groep. De oproep hiervoor die Gaby en Kana voor het meedoen aan de DNA databank en het programma DNA Onbekend hebben gedaan, heeft heel wat stof doen opwaaien onder de geadopteerden uit Bangladesh.

Zo ook onder mijn vrienden. Na een verhitte discussie stelden wij elkaar de vraag: Waarom zou je meedoen aan een DNA test? Mijn antwoord luidde; “Ik sta er nuchter in en doe dit uit nieuwsgierigheid. Zonder dat ik teveel bezig ben met mijn verleden. Ik leef hier én nu!”. Sommige vriendinnen konden hier zich ook wel in vinden en doen om dezelfde reden mee. Anderen staan er anders in, ze voelen zich hier niet prettig bij of willen hier niets mee te maken hebben.

Inmiddels hebben er van de 496 zo’n 70 mensen bij Gaby Bekink aangegeven mee te willen werken aan het programma. Er zijn dus nog veel Bengalen die nog twijfelen of niet mee willen werken.

Door enkele verhalen kennende, begrijp ik de aarzeling. Toch vraag ik mij af: “Waarom zou je het nìet doen?” Is het misschien de angst? Angst waarvoor?

Negatieve en positieve emoties

Positieve emoties komen voort uit goede ervaringen en liefde. Negatieve gevoelens en emoties komen voort uit slechte ervaringen. Angst is dan snel geboren.

Heb je angst voor de emoties die los kunnen komen? Denk je misschien dat je hele leven op z’n kop komt te staan? Angst wat het met je gaat doen? Angst dat je misschien de ellende van de ander bij krijgt? Angst dat je in een hokje wordt gestopt ‘’ik ben geadopteerd’’? Angst dat je op tv komt? Natuurlijk zijn al deze angsten heel begrijpelijk en niet zomaar weg te krijgen.

Want.. Hoe gaat ”DNA Onbekend” met de voorbereiding en nazorg om? Hoe is dit geregeld en is die er wel? Beseft het programma wel wat dit allemaal met je kan doen? Hoe integer en begaand zijn de mensen daar met je? Denken ze genoeg aan ons en draait het niet alleen maar om de kijkcijfers?

De kwestie is: hoe ga je hiermee om? We hebben allemaal een verleden…

Wil je niet geconfronteerd worden met het verleden en niet te lang in het verleden blijven hangen? Je wortels liggen daar in Bangladesh, maar uiteindelijk ben je hier gegroeid tot de persoon die je nu bent geworden. We zijn geen arme Bengalen meer, maar westerse mensen die gewoon Nederlands praten. Angsten en emoties horen bij het leven, met alles wat er op je pad komt en iedereen die je tegen komt. Maar hoe ver laat jij je door je angsten en emoties je leven beheersen? Niemand weet waar DNA Onbekend naar toe gaat leiden. Niemand weet hoe dit gaat eindigen en niemand weet wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Maar misschien zorgt het juist voor meer rust? Of kan het je leven verrijken!

Als ik voor mezelf spreek; ik zou misschien wel spijt krijgen als ik er niet aan mee zou doen. En ook ik vind het heel spannend en heb ik mijn angst. Dit had ik ook toen ik 23 jaar geleden terug ging naar Bangladesh, na 18 jaar. Wat is het voor een land? Wat kom ik daar tegen? Hoe zijn de mensen daar? Ondanks de verhalen en foto’s kan je er zelf geen voorstelling van maken. Dit weet je alleen door er heen te gaan en het zelf te ervaren!

Nu met het programma ”DNA Onbekend” sta ik er het zelfde in; Ik vind het spannend en tegelijkertijd doodeng. Maar overwin het met mijn nieuwsgierigheid en het vertrouwen op positieve emotie!

Dus.. Waarom zou jij het niet doen?